Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

THÔNG BÁO V/V KẾT THÚC THÁNG VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ RUMANI CHỐNG DỊCH COVID - 19 KẾT THÚC THÁNG VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ RUMANI CHỐNG DỊCH COVID - 19

  27/04/2020

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC

HỮU NGHỊ VIỆT NAM

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI

*

Số:  04/2020/TB-HVR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

       Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020

THÔNGBÁO                                                                                                                     KẾT THÚC THÁNG VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ RUMANI                        CHỐNG DỊCH COVID - 19 

Kính gửi: - Các Uỷ viên Ban Chấp hành,

     - Các Chi hội,

- Toàn thể hội viên của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Hữu nghị Việt Nam-Rumani (Hội) tại Thông báo số 01, ngày 23/3/2020 và Thông báo số 2 ngày 11/4/2020 về việc quyên góp ủng hộ và chia sẻ một phần khó khan với Rumani cũng như của Việt Nam nhằm chống dịch Covid- 19. Sau thời gian một tháng kêu gọi, đã có 14 tập thể Chi hội, 9 doanh nghiệp và gần 600 hội viên của Hội đã tích cực hưởng ứng (đã có thông báo cập nhật của các Chi hội trên Trang Website, FB của Hội, của các Chi hội và sẽ có báo cáo Tổng kết chi tiết sau).

Đợt 1 từ 24/3/2020 đến hết ngày 07/4/2020, đã quyên góp được số tiền là 555.375.000 VND (Năm trăm năm mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)

Đợt 2, Từ 8/4/2020 đến hết ngày 24/4/2020, đã quyên góp được 48.500.000 VND (Bốn mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

Tổng số đã thu được trong tháng (2 đợt) là: 603.875.000 VND, (Sáu trăm lẻ ba triệu tám trăm bảy mươi lăm ngàn đồng chẵn).

Đây là kết quả rất đáng mừng, là nghĩa cử hết sức cao đẹp và vô cùng nhân văn của Hội chúng ta. Đó là một món quà tình nghĩa mang tính biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai dân tộc; cũng như là một sự tri ân của các thế hệ lưu học sinh (NCS, SV, TTS) Việt Nam- các hội viên của Hội và các doanh nghiệp Việt Nam có quan hệ đối tác với các DN Rumani nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với đất nước Rumani cũng như trách nhiệm đối với Việt Nam trong thời kỳ chống dịch Covid-19.

 Ngày 13/4/2020, Hội đã phối hợp với Đại sứ quán Rumani tại Hà Nội và ĐSQ Việt Nam tại Bucarest chuyển khoản món quà 514,250 triệu VNĐ (tương đương 22.000usd) vào tài khoản của Hội Chữ thập đỏ Quốc gia Rumani.  

Ngày 16/4/2020, Hội đã đóng góp 100 triệu VND tiền mặt vào Quỹ phòng chống dịch Covid -19 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng số 2 khoản chi đóng góp ủng hộ là 614,250 triệu VND, (Sáu trăm mười bốn triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

Số tiền “âm” 10,425 triệu sẽ được trích từ Quỹ của Hội để bù vào.

Tháng vận động quyên góp ủng hộ Rumani và đóng góp vào Quĩ của UBTW MTTQVN chống dịch Covid – 19 đã thành công tốt đẹp và kết thúc.

Thay mặt Hội, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các tập thể và các cá nhân đã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ. Chúc tất cả hội viên của hội, các doanh nghiệp, …khoẻ mạnh, an lành để cùng nhau vượt qua giai đoạn “dịch dã” khó khăn này.

Xin trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

- Như trên;

- Liên hiệp CTCHNVN (để b/c);

- Chủ tịch Hội (để b/c);

- Các PCT Hội (để biết);

-  Đăng trên web viromas.org, FB;

-Lưu: BTK.                                                                                      

   T/M BCH HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH - TTK

Bùi Trọng Đỉnh

 

 

 

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 7
  • 1667
  • 19,804,554