Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC

  17/05/2017

Ngày 26/4/2017, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) chính thức tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân lần thứ nhất. Nhân dịp này, VnEconomy đã giới thiệu bài viết của PGS-TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam về một số vấn đề liên quan đến sự phát triển của khối doanh nghiệp được đánh giá là ''động lực quan trọng'' này:

“Phát triển kinh tế tư nhân đã được Đảng ta quan tâm ngay từ Đại hội VI, Đại hội của đổi mới, năm 1986. Tiếp theo đó, ở tất cả các kỳ Đại hội, Đảng ta đều nhấn mạnh và từng bước làm rõ hơn nội hàm về phát triển kinh tế tư nhân. 

Điều này đã được khẳng định gần đây nhất tại Đại hội XII của Đảng: “Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế”. Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, chúng ta chứng kiến sự quyết tâm mạnh mẽ từ Đảng, Quốc hội và Chính phủ với những quyết sách đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững tập trung vào 4 mũi đột phá chiến lược: phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ. 

Được biết tại hội nghị lần thứ năm sắp tới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ thảo luận và ban hành Nghị quyết mới về kinh tế tư nhân.   

Quốc hội đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP với mức 6,7% đi liền với ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội. 

Chính phủ đang chuyển mạnh sang xây dựng Chính phủ kiến tạo. Giới doanh nhân tin tưởng chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở Chính phủ mà sẽ là chủ trương xuyên suốt, là kim chỉ nam hành động của các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương. 

Đây là thời điểm hành động, nói đi đôi với làm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân tham gia kinh doanh hợp pháp, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, vì một mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

Trong bối cảnh như vậy, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2017.

Diễn đàn sẽ nghe và thảo luận về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân; những vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp tư nhân khi thực hiện các Hiệp định tự do thế hệ mới (FTA); phát huy sức mạnh và tiềm năng kinh tế hộ trong phát triển kinh tế. 

Tiếng nói của doanh nhân về khởi nghiệp; sáng tạo gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; doanh nghiệp liêm chính; phát triển bền vững và môi trường, xây dựng thương hiệu, nông nghiệp công nghệ cao và các vấn đề quan trọng khác. Diễn đàn còn là nơi gặp gỡ các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí là Lãnh đạo các Bộ, ban ngành và các đồng chí là lãnh đạo các địa phương với đại diện giới doanh nhân và học giả cả nước. 

Diễn đàn sẽ cùng thảo luận một cách cởi mở để thống nhất đưa ra các ý kiến đóng góp cho Hội nghị Trung ương năm sắp tới về phát triển kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là cơ hội lớn để các doanh nhân nêu tiếng nói của mình đóng góp cho sự phát triển chung của Đất nước, từng bước nâng cao vị thế của giới doanh nhân trong cộng đồng xã hội và trên bình diện quốc tế. 

Doanh nhân Việt Nam cần nhanh chóng học hỏi, nâng cao trình độ, tuân thủ mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, kinh doanh bền vững gắn trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, tuân thủ liêm chính để sẵn sàng hội nhập và vẻ vang sánh vai với giới doanh nhân ở các nước phát triển khắp năm châu trong thời gian tới”.

Nguyễn Trọng Điều

 

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 18
  • 16508
  • 19,695,441