Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA CUỘC HỌP THƯỜNG VỤ BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - RUMANI

  13/06/2017

 Ngày 06 tháng 06 năm 2017, dưới sự chủ trì của ông Tống Văn Nga- Chủ tịch Hội, Cuộc họp Ban Thường vụ mở rộng thường kỳ đã được tiến hành tại Hà Nội.  

Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe kiểm điểm lại công tác Quí I, Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (ngày 22/4/2017); kiện toàn bộ máy nhân sự các ban chuyên môn của BCH Khóa VI (Nhiệm kỳ 2017-2022) và bàn kế hoạch triển khai một số công tác Qúi II/2016 và năm 2016.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Tống Văn Nga đã kết luận một số vấn đề, trong đó có nội dung cụ thể như  sau:

1.Đánh giá kết quả Đại hội:

Quí I vừa qua, mọi hoạt động chủ yếu tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI của Hội. Do yếu tố khách quan, đại hội đã diễn ra vào ngày 22/4/2017 (chậm hơn sơ với kế hoạch 5 tháng) đã thành công tốt đẹp. Mặc dù vẫn còn một số tồn tại, sơ xuất nhỏ nhưng kết quả của Đại hội đã phản ánh đúng sự cố gắng, tâm huyết trong quá trình chuẩn bị của Lãnh đạo, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành,…  và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Liên hiệp các TCHN VN, Bộ NV cũng như của toàn thể các Chi hội và Hội viên Hội HN Việt Nam-Rumani. Hồ sơ sau Đại hội đã được Ban Thư ký hoàn thiện và Chủ tịch Hội đã ký trình Bộ NV và Liên hiệp. (Cácvăn bản trên cũng đã được đăng trên website của Hội).

2.Kiện tòa nhân sự các Ban chuyên môn:

Ban Thường vụ đã phân công các thành viên phụ trách và tham gia các Ban chuyên môn. Tại hội nghị này, các Trưởng ban đã giới thiệu bổ sung các thành viên của từng ban và Ban Thường vụ đã nhất trí (Như danh sách kèm theo). Các Ban hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được qui định trong Điều lệ và Qui chế 2017 (như đã đăng website).

3.Một số công tác trọng tâm trong thời gian tới:

-Gặp mặt Kỷ niệm 50 năm của các cựu LHS Khóa 1967-1972 (1973) :        Hội tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức tiến hành các công tác chuẩn bị để việc tổ chức gặp mặt kỷ niệm vào Quí 3/2017 được thành công tốt đẹp.

-Vấn đề trở lại thăm Rumani:

 Hiện nay, đang có một số Đoàn đi du lịch Châu Âu kết hợp trở lại thăm Rumani. Đối với các Đoàn là các CSV (hội viên của Hội) chỉ có nguyện vọng đi Rumani, Hội sẽ sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ tổ chức (xin Giấy mời tập thể của đối tác phía Rumani, công văn tác động làm visa, xây dựng chương trình thăm và làm việc ở Rumani nếu cần).

Xin trân trọng thông báo đến các UV BCH, các Chi hội để biết và thông báo rộng rãi tới các hội viên để cùng biết và thực hiện.

 

Nơi gửi:

- Như trên;

- Liên hiệp các TCHN (BCA để b/c)

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội;

-  Đăng trên website viromas.org

- Lưu : BTK                                                                                           

T/M TV BCH TW HỘI

PCT- Tổng Thư ký

(Đã ký)

Bùi Trọng Đỉnh

 

 

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-RUMANI

***

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

           Hà Nội, ngày  06  tháng 06 năm 2017  

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC BAN CHUYÊN MÔN CỦA

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI NHIỆM KỲ 2017-2022

 

  1.  BAN KIỂM TRA

        (Đã bầu tại Đại hội)

1

Ông Trương Hữu Hùng

UVTV, Trưởng ban

 

2

Ông Nguyễn Đình Trung

UVTV, Phó trưởng ban

 

3

Bà Nguyễn Thị Anh Thu

UV BCH, UV

 

4

Bà Nguyễn Ngọc Lan

UV BCH, UV

 

2. BAN THƯ KÝ

1

Ông Bùi Trọng Đỉnh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

2

Ông Lê Văn Tăng

UV BTV, Phó Tổng Thư ký

3

Bà Phạm Thị Hồng Điệp

UV Ban Thương vụ, Uỷ viên

4

Bà Nguyễn Minh Hà

UV BCH, Uỷ viên

5

Ông Nguyễn Hoàng Tú

Thư ký Thường trực

3.  BAN  ĐỐI NGOẠI

1

Ông   Vũ Khắc Nhụ

Phó Chủ tịch kiêm  Trưởng Ban

2

Ông Nguyễn Văn Xương

UV BTV, PTB

3

Ông  Hoàng Trung Du

 PCT, PTB

4

 Ông Lê Quang Cộng

 Uỷ viên

4.  BAN KINH TẾ  

1

Ông  Đặng Trần Giao

Phó Chủ tịch kiêm  Trưởng Ban

2

Ông  Hoàng Trung Du

 PCT

3

 Ông Trần Đình Thái

UV Ban Thương vụ, Uỷ viên

4

 Ông Phạm Văn Thành

UV BTV, Uỷ viên

5

Ông  Ngô Toàn

 UV BCH, UV

6

 Bà Bùi Bảo Quyên

UV

5. BAN  NHÂN SỰ VÀ PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN

1

Ông  Nguyễn Văn Thụ

Phó Chủ tịch kiêm  Trưởng Ban

2

Ông Bùi Quế

UV BTV, Phó Trưởng ban

3

Ông  Nguyễn Đình Trung

UV BTV, UV 

4

Ông Nguyễn Trường Giang

 UV BCH, UV

6.  BAN VĂN HÓA-VĂN NGHỆ  

1

GS Hoàng Chương

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban

2

Ông  Bỳ Văn Tứ

UV BTV, Phó TB

3

Ông Cao Văn Kỳ

 Uỷ viên

4

Ông Nguyễn Quyết Thắng

 Uỷ viên

5

 Ông Lưu Văn Vín

 UV

6

Bà Nguyễn Thị Liên

UV

7

Bà Nguyễn Thị Báu (Thu Phong)

UV

 

T/M BCH TW HỘI

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Tống Văn Nga

 

 

 

 

 

 

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 20
  • 13963
  • 20,551,744