Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM LẦN THỨ VI KHÓA V

  05/01/2017

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ VI khoá V (nhiệm kỳ 2013 - 2018) để tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị có ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đôn Tuấn Phong, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng Ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp; ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp; đại diện lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành Trung ương và các thành viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đôn Tuấn Phong nhận định, trong năm 2016, tình hình chính trị, kinh tế quốc tế và các phong trào nhân dân thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động mạnh đến môi trường an ninh và phát triển của nhiều quốc gia… Trong bối cảnh môi trường đối ngoại phức tạp, công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tiếp tục được triển khai đồng bộ toàn diện, hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ, ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam.

Ông Bùi Khắc Sơn trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng công tác năm 2017; Báo cáo thay đổi bổ sung về tổ chức thành viên và nhân sự; Dự thảo đề án củng cố các Hội đồng tư vấn thuộc Đoàn Chủ tịch Liên hiệp; Báo cáo công tác Thi đua - Khen thưởng.

Trong năm 2016, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ của Liên hiệp với các đối tác bên ngoài đã được đa dạng hóa và đa phương hóa rất mạnh mẽ, hình thành được mạng lưới bạn bè quốc tế của Việt Nam ở các địa bàn trọng điểm ở tất cả các châu lục và ở tất cả các khu vực; quan hệ với bạn bè cũ đã ủng hộ nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến được duy trì và tăng cường, quan hệ với bạn bè mới được xây dựng và mở rộng. Hoạt động đối ngoại nhân dân đã hướng tập trung vào các nước láng giềng và các nước ở khu vực Đông Nam Á (đặc biệt là Lào, Campuchia, Trung Quốc và các nước ASEAN), các nước có quan hệ truyền thống (Cuba, Ấn Độ, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên...), các nước đang phát triển ở Châu Á, Phi, Mỹ Latinh. Quan hệ với nhân dân Nhật Bản, Mỹ và các nước tư bản phát triển ở Bắc Âu, Tây Âu, Nam Thái Bình Dương được mở rộng thêm. Quan hệ hữu nghị nhân dân với Liên bang Nga, các nước thuộc Liên Xô cũ và Đông Âu được khôi phục và phát triển. Bên cạnh việc gìn giữ và phát triển các quan hệ truyền thống trước đây, công tác đối ngoại nhân dân đã và đang có những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ: đổi mới từ vấn đề chính trị sang vấn đề thúc đẩy về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học kỹ thuật giáo dục, du lịch và một số lĩnh vực khác... cần thiết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Năm 2016, theo kênh hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, Liên hiệp cử 56 đoàn ra với 350 lượt người (48 đoàn đã thực hiện và 08 đoàn sẽ thực hiện trong tháng 12/2016), trong đó có 17 đoàn ngoài kế hoạch; 12 đoàn không thực hiện được. Đồng thời, Liên hiệp đón 48 đoàn vào với 487 lượt người (37 đoàn đã thực hiện và 12 đoàn sẽ thực hiện trong tháng 12/2016), trong đó có 11 đoàn ngoài kế hoạch. So với kế hoạch được giao đầu năm 2016 là 58 đoàn ra và 48 đoàn vào, kết quả thực hiện số đoàn ra của Liên hiệp đạt 96,6%, số đoàn vào đạt 100%.

Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được triển khai tích cực, toàn diện ở trung ương và các địa phương trên cơ sở thực hiện Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài và Chương trình vận động viện trợ của các địa phương. Tính đến cuối tháng 12/2016, Liên hiệp đã cử 07 đoàn đi tiếp xúc, vận động viện trợ, tập huấn và tham dự hội nghị, hội thảo tại nước ngoài, phối hợp với các địa phương, văn phòng đại diện và văn phòng dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đón 813 đoàn vào Việt Nam để hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án với tổng giá trị giải ngân của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2016 đạt khoảng 300 triệu USD.

Công tác tham mưu, nghiên cứu, thông tin tuyên truyền được tích cực triển khai hiệu quả. Các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp được phản ánh rõ nét trên các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 2016, website của Liên hiệp đã đăng khoảng 500 tin, bài tiếng Việt và tiếng Anh phản ánh các sự kiện của Liên hiệp và các hoạt động đối ngoại nhân dân. Lượng truy cập trang web tính đến cuối tháng 12/2016 đạt hơn 700.000 lượt. Báo Thời đại và trang Thời đại online (tiếng Việt, Anh, Nga, Trung), Tạp chí Hữu nghị tiếp tục phát hành theo định kỳ. Duy trì hoạt động của website, bản tin Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam.

Trong năm 2016, Liên hiệp đã có thêm 01 tổ chức thành viên mới ở địa phương, nâng tổng số thành viên của Liên hiệp lên 48/63 tỉnh, thành trên cả nước có Liên hiệp hữu nghị.

Trên cơ sở tiếp tục tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Liên hiệp, kết hợp thực hiện phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong toàn hệ thống Liên hiệp và xuất phát từ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, năm 2017, Liên hiệp tập trung vào các trọng tâm hoạt động đối ngoại như: Củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; Tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại; Củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhất trí cao với báo cáo của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá: Năm 2016 là năm tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động, tác động lớn đến hoạt động đối ngoại nhân dân. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại nhân dân của nước ta đã được triển khai với phương châm đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt và thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước là đa phương hóa, đa dạng hóa, làm bạn với tất cả các nước, là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập tự chủ

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, hoạt động đối ngoại, hòa bình hữu nghị đoàn kết của Việt Nam cần thiết thực, hiệu quả hơn, đi vào thực chất hơn, nhằm vào mục tiêu chính trị, mục tiêu đổi mới phát triển kinh tế của Việt Nam. Liên hiệp cần có những hoạt động tích cực tham gia các diễn đàn nhân dân, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền thông tin đối ngoại, đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; thông tin các hoạt động cụ thể của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam với các đối tác.

Các đại biểu dự Hội nghị thống nhất, trong thời gian tới, Liên hiệp cần tập trung củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; tăng cường giao lưu hữu nghị và mở rộng hợp tác, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực; duy trì tốt vai trò làm đầu mối các tổ chức nhân dân Việt Nam tham gia vào các diễn đàn nhân dân đa phương; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu nhất trí Liên hiệp cần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ; cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng, tăng số lượng các sản phẩm tuyên truyền đối ngoại; hiện đại hóa, đa dạng hóa phương thức chuyển tải thông tin.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp đã tổ chức tri ân nguyên Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng và 22 đồng chí thôi tham gia Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ Liên hiệp nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân nói chung và sự phát triển của Liên hiệp nói riêng.
 

Ông Vũ Xuân Hồng bày tỏ cảm ơn sự ghi nhận công lao của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp dành cho ông, đồng thời khẳng định sẽ mang kiến thức và kinh nghiệm hoạt động của mình tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Liên hiệp.


Ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp phát biểu tại Hội nghị ( Ảnh: TV)

Sáng cùng ngày, Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ VI khóa V (nhiệm kỳ 2013 – 2018) được tổ chức nhằm tổng kết công tác của Liên hiệp năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017.
 
NN (Vietpeace)

 

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 8
  • 2296
  • 19,805,184