Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania
Hiển thị
  21/06/2018

BAN CHẤP HÀNH HỘI HN VIỆT NAM- RUMANI NHIỆM KỲ VI (2017-2022)

DANH SÁCH BCH HỘI KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2017-2022)

  03/12/2015

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-RUMANI

Trích Báo cáo Tổng kết năm 2015 của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani được trình bày tại buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 97 năm Quốc khánh Rumani (1/12/1918-1/12/2015) và 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Rumani (3/2/1950-3/2/2015).

  25/10/2015

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP WEBSITE HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-RUMANI

Để bảo đảm cho Ban Biên tập Website của Hội Hữu nghị Việt Nam- Rumani làm việc được thuận lợi, tập trung và thống nhất. Nay ban hành Qui chế hoạt động của Ban BT với các nội dung cụ thể như sau:

  25/10/2015

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BBT TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HỘI HN VIỆT NAM-RUMANI

CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI

  24/10/2015

ĐIỀU LỆ TC&HĐ CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI KHÓA V

(Điều lệ này được xây dựng trên cơ sở Nghị định 45/2010/CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và các Văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ; đã được hoàn thiện bổ sung và thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc ngày 22/4/2017).

  24/10/2015

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG (2017) CỦA BCH TRUNG ƯƠNG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI KHÓA VI

Để bảo đảm cho hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam- Rumani được thuận lợi, tập trung và thống nhất. Nay ban hành Qui chế hoạt động của BCHTWƯ Hội và các Ban, Trung tâm, CLB,…

  21/10/2015

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI

Căn cứ Điều 3, Chương I của Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Hội Hữu nghị Việt Nam- Rumani có chức năng nhiệm vụ như sau: – Tổ chức các hoạt động nghệ thuật, nói chuyện, báo cáo chuyên đề, hội thảo, triển lãm, chiếu phim, hoà nhạc,… gặp mặt hộ

  21/10/2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG V/V Cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt Nam- Rumani

Căn cứ Chỉ thị số 01-CT ngày 5/1/1989 về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng; ét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam- Rumani và ý kiến của Liên hiệp các tổ chức hòa bình đoàn kết hữu nghị Việt Nam

  21/10/2015

Nghị định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Hội được quy định trong Nghị định này được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợ

Danh sách Tag