Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, BAN KIỂM TRA, BAN THƯ KÝ KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2017-2022)

  04/05/2017

Căn cứ kết quả Bầu cử tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Hội Hữu nghị Việt Nam- Rumaningày 22 tháng 4 năm 2017 và  Kỳ họp thứ nhất của BCH Khóa VI (Nhiệm kỳ 2017-2022). Ban Biên tập xin thông tin tới toàn thể Hội viên Hội HN Việt Nam-Rumani các danh sách BCH, BTV,... như sau:

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC

HỮU NGHỊ VIỆT NAM

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-RUMANI

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 4  năm 2017

 

   

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI

KHÓA VI (Nhiệm kỳ 2017-2022)

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ trong Hội

  1.  

Ông Nguyễn Đức Anh

1952

Ủy viên Ban Chấp hành khóa V (2011-2017), Chủ tịch Chi hội Hải Phòng

2

Ông Lưu Tam Bát

1948

Ủy viên Chi hội Đại học Tổng hợp Bucaret

3

Ông Bùi Hoàng Chung

1955

Ủy viên Ban Chấp hành khóa V (2011-2017)

4

GS. Hoàng Chương

1940

Phó Chủ tịch Hội khóa V (2011-2017)

5

Ông Trần Xuân Đảm

1943

Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V (2011-2017)

6

Ông Hoàng Ngọc Đang

1958

Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V (2011-2017)

7

Ông Nguyễn Thế Đệ

1959

Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Bách khoa Iasi.

8

Bà Phạm Thị Hồng Điệp

1952

Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội Đại học Bách khoa Iasi

9

Ông Quách Đình Diệu

1950

UV BCH Khóa V, Chủ tịch Chi hội Phú Thọ

10

Ông Bùi Trọng Đỉnh

 

1950

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội khóa V (2011-2017)

11

Ông Hoàng Trung Du

1950

Phó Chủ tịch Hội khóa V (2011-2017)

12

Bà Đào Thị Duyên

1952

UV BCH Chi Hội Thái Nguyên

13

Ông Nguyễn Trường Giang

1954

Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Chi hội TP Hồ Chí  Minh

14

Ông Đặng Trần Giao

1948

Phó Chủ tịch Hội khóa V (2011-2017)

15

Bà Nguyễn Minh Hà

1955

Chi hội Cluj

16

Ông Nguyễn Mạnh Hà

1955

Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Timisoara

17

Ông Lê Tuấn Hiến

1949

UV BCH Chi hội Dầu khí

18

Ông Nguyễn Đình Hiện

1936

Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V (2011-2017); Chủ tịch Chi hội Thực tập sinh Xây dựng.

19

Ông Nguyễn Tiến Hóa

1952

Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Timisoara

20

Ông Vũ Hoan

1940

Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V (2011-2017)

21

Ông Trần Văn Hợp

1947

Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Đại học Bách khoa Bucaret

22

Ông Phạm Văn Hồng

1951

Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V (2011-2017); Chủ tịch Chi hội Bách khoa IASI

23

Ông Đỗ Khánh Hồng

1950

Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V (2011-2017); Chủ tịch Chi hội Thành phố Cluj-Napoca

24

Ông Trương Hữu Hùng

1950

Ủy viên Ban Thường vụ Hội, Trưởng Ban Kiểm tra khóa V (2011-2017)

25

Ông Điện Văn Hùng

1972

Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Rumani

26

Ông Nguyễn Mạnh Huyền

1948

Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội Dầu khí

27

Ông Trần Trọng Khánh

1950

Chủ tịch Chi hội Timisoara

28

Bà Huỳnh Thị Lan

1952

Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V (2011-2017)

29

Ông Hồ Quang Lợi

1955

Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V (2011-2017)

30

Ông Nguyễn Văn Minh

1954

Phó Chủ tịch Chi hội T.p Vũng Tàu

31

Ông Bùi Mâu

1947

Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V (2011-2017)

32

Ông Trương Văn Minh

1949

Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V (2011-2017);

33

Ông Tống Văn Nga

1947

Chủ tịch Hội khóa V (2011 – 2017)

34

Ông Nguyễn Xuân Nhậm

1947

Ủy viên Ban Thường vụ Hội khóa V (2011-2017)

35

Ông Đào Duy Nhân

1947

 Ủy viên Ban Chấp hành khóa V(2011-2017);

36

Ông Vũ Khắc Nhụ

1950

Phó Chủ tịch Hội khóa V (2011-2017)

37

Ông Bùi Quế

1947

Ủy viên Ban Thường vụ khóa V (2011-2017); Chủ tịch Chi hội Cựu sinh viên Đại học Bucaret

38

Ông Nguyễn Huy Quý

1948

Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Dầu khí

39

Ông Nguyễn Đình Sỹ

1945

UV BCH Khóa V, Chủ tịch Chi hội Nghệ An.

40

Ông Phạm Văn Tân

1952

Chủ tịch Chi hội Đại học Xây dựng Bucaret

41

Ông Lê Văn Tăng

1955

Ủy viên Ban Chấp hành Chi Hội Cluj - Napoca

42

Ông Trần Quốc Thái

1950

Ủy viên Ban Thường vụ Hội khóa V (2011-2017)

43

Ông Lê Vĩnh Thắng

1975

Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V (2011-2017)

44

Bà Trần Thị Thanh

1949

Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa V (2011-2017)

45

Ông Phạm Văn Thành

1952

Ủy viên Ban Thường vụ Hội khóa V (2011-2017)

46

Ông Trần Đình Thể

1948

Ủy viên Ban Chấp hành khóa V(2011-2017);

47

Ông Nguyễn Văn Thụ

1942

Phó Chủ tịch Hội khóa V (2011-2017)

48

Ông Trần Hữu Thuận

1951

Chủ tịch Chi hội Thực tập sinh PVC

49

Ông Ngô Văn Toàn

1948

Ủy viên Ban Chấp hành khóa V(2011-2017);

Chủ tịch Chi hội Tổng hợp Iasi.

50

Ông Vũ Quang Trinh

1950

Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Timisoara

51

Ông Nguyễn Đình Trung

1947

Ủy viên Ban Thường vụ Hội khóa V (2011-2017)

52

Ông Lê Văn Truyền

1942

Ủy viên Ban Chấp hành khóa V(2011-2017);

53

Ông Bỳ Văn Tứ

1947

Ủy viên Ban Thường vụ khóa V

54

Ông Ngô Sỹ Vinh

1948

Chủ tịch Chi hội Thanh Hóa

55

Ông Nguyễn Văn Xương

1948

Ủy viên Ban Thường vụ Hội khóa V (2011-2017)

Ghi Chú: Một số trường hợp được đề cử chưa có trong danh sách và những chi hội thành lập sau Đại hội sẽ tiếp tục được bổ sung trong thời gian tới.

 

 DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ
HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - RUMANI KHÓA VI (Nhiệm kỳ 2017-2022)

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Tống Văn Nga

  Chủ tịch Hội

2

Ông Bùi Trọng Đỉnh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội

3

GS Hoàng  Chương

Phó Chủ tịch Hội – Phụ trách Văn hóa  

4

Ông Nguyễn Văn Thụ

Phó Chủ tịch Hội – Phụ trách Tổ chức & phát triển Hội viên  

5

Ông Hoàng Trung Du

Phó Chủ tịch Hội - Lĩnh vực Kinh tế và Đối ngoại  

6

Ông Đặng Trần Giao

 Phó Chủ tịch Hội, Trưởng ban Kinh tế

7

Ông Vũ Khắc Nhụ

Phó Chủ tịch Hội,  Trưởng Ban Đối ngoại  

8

Ông Lê Văn Tăng

Ủy viên Ban  BTV, Phó Tổng Thư ký

9

Ông Bỳ Văn Tứ

Ủy viên Ban Thường vụ, PCT Chi hội TP HCM  

10

Ông Trương Hữu Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ Hội, Trưởng ban Kiểm tra  

11

Ông Nguyễn Đình Trung

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Kiểm tra

12

Ông Bùi Quế

Ủy viên Ban Thường vụ   

Phó Ban Tổ chức & Phát triển Hội viên

13

Ông Nguyễn Văn Xương

Ủy viên Ban Thường vụ Hội , Phó Ban đối ngoại

14

Ông Nguyễn Xuân Nhậm

Ủy viên Ban Thường vụ , Chủ tịch Chi hội Dầu khí

15

Ông Trần Quốc Thái

 Ủy viên Ban Thường vụ , TV Ban Kinh tế

16

Ông Phạm Văn Thành

Ủy viên Ban Thường vụ, TV Ban Kinh tế  

17

Bà Phạm Thị Hồng Điệp

Ủy viên Ban Thường vụ, TV Ban Thư ký  

 

  DANH SÁCH

BAN KIỂM TRA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI

NHIỆM KỲ 2017-2022

TT

Họ và tên

Chức vụ

1.

Ông Trương Hữu Hùng

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban

2.

Ông Nguyễn Đình Trung

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban 

3.

Bà Nguyễn Ngọc Lan

Ủy viên 

4.

Bà Nguyễn Thị Anh Thu

Ủy viên 

  

DANH SÁCH BAN THƯ KÝ

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI NHIỆM KỲ 2017-2022

1

Ông Bùi Trọng Đỉnh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

2

Ông Lê Quang Tăng

UV BTV, Phó Tổng Thư ký

3

Bà Phạm Thị Hồng Điệp

UV Ban Thương vụ, Uỷ viên

4

Bà Nguyễn Minh Hà

UV BCH, Uỷ viên

5

Ông Nguyễn Hoàng Tú

Thư ký Thường trực

 

TM BCH TW HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Tống Văn Nga

 

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 10
  • 2335
  • 19,805,223